Dla inwestorów

TP zwołuje i przeprowadza Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych oraz dobrymi praktykami w zakresie komunikacji z akcjonariuszami. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawiciela.

WZA

tytuł
pdf
Regulamin WZA 2008
Materiały WZA_24.04.2008
Projekty uchwał WZA_24.04.2008
Uchwały WZA_24.04.2008
Termin WZA_24.04.2008

NWZA

tytuł
pdf
RB 190-2008 Termin NWZA
 
Polski
Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*

Relacja z WZA