Dla inwestorów

TP zwołuje i przeprowadza Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych oraz dobrymi praktykami w zakresie komunikacji z akcjonariuszami. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawiciela.

WZA

tytuł
pdf
RB 55-2009 Uchwały WZA
Materiały na WZA w dn. 23.04.2009
RB 47-2009 Projekty uchwał na WZA
RB 43-2009 Termin WZA

NWZA

tytuł
pdf
RB 190-2008 Termin NWZA
RB 1-2009 Projekty uchwał NWZA
Materiały na NWZA w dn. 16.01.2009
RB 6-2009 Uchwały NWZA
 
Polski
Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*

Relacja z WZA