Dla inwestorów

Orange Polska S.A. zwołuje i przeprowadza Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych oraz dobrymi praktykami w zakresie komunikacji z akcjonariuszami. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawiciela.

WZA

tytuł
pdf
29/2013 Ogłoszenie o zwołaniu WZA
30/2013 Projekty uchwał WZA
Kandydatury do Rady Nadzorczej TP S.A.
Raporty Rady Nadzorczej
Materiały na WZA w dn. 11.04.2013
Uchwały WZA - raport bieżący 38/2013
Prezentacja dla WZA
Pytania akcjonariuszy na WZA

NWZA

tytuł
pdf
Materiały NWZA - 07/11/2013
Ogłoszenie NWZA 08-10-2013
Projekty uchwał NWZA 08-10-2013
Kandydatury do Rady Nadzorczej
TPSA zwołuje NWZA w celu dokonania planowanych zmian w RN (ogłoszenie)
Projekt uchwały NWZA
Materiały NWZA
 
Polski
Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*

Relacja z WZA