Dla inwestorów

Orange Polska S.A. zwołuje i przeprowadza Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych oraz dobrymi praktykami w zakresie komunikacji z akcjonariuszami. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawiciela.

WZA

Tytuł
pdf
Ogłoszenie o zwołaniu WZA
Projekty uchwał WZA
Kandydatury do Rady Nadzorczej
Raporty Rady Nadzorczej
Materiały na WZA w dn. 10.04.2014r.
Uchwały WZA - raport bieżący 27/2014

NWZA

Tytuł
pdf
Polski
Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*

Relacja z WZA