Dla inwestorów

Orange Polska S.A. zwołuje i przeprowadza Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych oraz dobrymi praktykami w zakresie komunikacji z akcjonariuszami. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawiciela.

WZA

tytuł
pdf
Ogłoszenie o zwołaniu WZA
Projekty uchwał WZA
Kandydatury do Rady Nadzorczej
Raporty Rady Nadzorczej
Materiały na WZA w dn. 09.04.2015r.
Uchwały WZA - raport bieżący 16/2015
Pytania akcjonariuszy na WZA

NWZA

tytuł
pdf
Polski
Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*

Relacja z WZA