Dla inwestorów

WZA

Orange Polska S.A. zwołuje i przeprowadza Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych oraz dobrymi praktykami w zakresie komunikacji z akcjonariuszami. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawiciela.

WZA

tytuł
pdf
Ogłoszenie o zwołaniu WZA
Projekty uchwał WZA
Raporty Rady Nadzorczej
Kandydatury do Rady Nadzorczej
Materiały na Walne Zgromadzenie OPL – 12.04.2016
Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie

NWZA

tytuł
pdf
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał NWZA
Materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Polski
Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*

Relacja z WZA