Dla inwestorów

WZA

Orange Polska S.A. zwołuje i przeprowadza Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych oraz dobrymi praktykami w zakresie komunikacji z akcjonariuszami. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawiciela.

WZA

tytuł
pdf
Ogłoszenie o zwołaniu WZA
Projekty uchwał WZA
Kandydatury do Rady Nadzorczej
Prezentacja dot. Ładu korporacyjnego
Pełnomocnictwo
Informacje dodatkowe do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A.
Orange Polska WZA - materiały

NWZA

tytuł
pdf
Polski
Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*

Relacja z WZA