Dla inwestorów

 

Kalendarium

data
wydarzenie
 
21 stycznia – 20 lutego 2019
okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2018 r.
 
20 lutego 2019
Skonsolidowany raport roczny za 2018 r.
 
18 marca 2019
Konferencja PKO – Londyn
 
19-20 marca 2019
Konferencja Citi – Londyn
 
29 kwietnia 2019
Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2019 r.
 
24 lipca 2019
Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny - za I półrocze 2019 r.
 
28 października 2019
Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2019 r.
 
19 lutego 2020
Raport roczny za 2019 r.
 
19 lutego 2020
Skonsolidowany raport roczny za 2019 r.
 
 
Polski
Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*

Kalendarz IR

29 kwietnia 2019
Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2019 r.

Webcast Telekonferencja