Dla inwestorów

wybrane dane finansowe

Grupa Kapitałowa Orange Polska: Rachunek Zysków i Strat (wg. MSSF)

W milionach złotych

 

 

2010*

2011*

 2012*

2013*

2014*

 Przychody

15,715

14,922

 14,147

12,923

12,212

 zmiana rok-do-roku

-5.1%

-5.0%

 -5.2%

 -8.7%

-5.5%

 EBITDA

4,711

5,928

 4,845

 3,904

4,076

 (jako % przychodów)

30.0%

39.7%

 34.2%

 30,2%

33.4%

 Nakłady inwestycyjne

2,716

2,606

 2,335

 1,916

1,775

 (jako % przychodów)

17.3%

17.5%

 16.5%

 14,8%

14,5%

 Organiczne przepływy pieniężne

2,454**

2,403**

 1,593

 1,105

1,149

 (jako % przychodów)

15.6%

16.1%

 11,3%

 8,6%

9.4%

 

* dane raportowane (dane proforma, wyłączenia dotyczące zdarzeń jednorazowych są zawarte w prezentacji Zarządu za dany okres i dostępne na stronie internetowej)
** wolne przepływy pieniężne netto

 

Polski
Góra strony