Dla inwestorów

wybrane dane finansowe

Grupa Kapitałowa Orange Polska: Rachunek Zysków i Strat (wg. MSSF)

W milionach złotych

 

2014

 2015

2016

2017

 Skorygowane przychody

12,191

11,826

11,538

11,381

 Skorygowana EBITDA

3,916

3,517

3,163

3,011

 Skorygowana marża EBITDA

32.1%

29.7%

27.4%

26.5%

 Skorygowane nakłady inwestycyjne

1,775

1,998

2,001

1,933

  % przychodów

14.6%

16.9%

17.3%

17.0%

 Skorygowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

1,149

962

620

111

Więcej infromacji

Polski
Góra strony