Dla inwestorów

2019

Prezentacja dotycząca wdrożenia MSSF 16

Góra strony