Dla inwestorów

Kurs akcji

Wynagrodzenie akcjonariuszy

 

W dniu 20 lutego 2018, Spółka w raporcie bieżącym (nr. 4/2018) poinformowała, iż Zarząd nie będzie rekomendował wypłacania dywidendy w 2018 roku (zgodnie z tym, co zapowiedziano przy prezentacji strategii we wrześniu 2017 roku).

Czytaj więcej >
Polski
Góra strony

Kalendarz IR

24 października 2018
Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2018 r.

Webcast Telekonferencja

Podstawowe dane

Przychody

(w milionach zł)

Skorygowana EBITDA

(w milionach zł)