Dla inwestorów

Kurs akcji

Wynagrodzenie akcjonariuszy

 

W dniu 20 lutego 2018, Spółka w raporcie bieżącym (nr. 4/2018) poinformowała, iż Zarząd nie będzie rekomendował wypłacania dywidendy w 2018 roku (zgodnie z tym, co zapowiedziano przy prezentacji strategii we wrześniu 2017 roku).

Czytaj więcej >
Polski
Góra strony

Kalendarz IR

20 lutego 2019
Skonsolidowany raport roczny za 2018 r.

Webcast Telekonferencja

Podstawowe dane

Przychody

(w milionach zł)

Skorygowana EBITDA

(w milionach zł)

Marża EBITDA

(w procentach)

Nakłady inwestycyjne

(w milionach zł)