Dla inwestorów

Prywatność

W pełni respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających Serwis informujemy, że Państwa dane osobowe, przekazywane dobrowolnie w formularzach rejestracyjnych, przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, a w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późniejszymi zmianami). Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza, przechowywana w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

W celu lepszego dostosowania treści i struktury Serwisu używamy, podobnie jak wiele innych podmiotów, mechanizmu plików cookies. Informacje, które gromadzimy za pomocą cookies to np.: adres IP (Internet Protocol) używany przy łączeniu się Państwa komputera z Internetem, oraz dane dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, z którego Państwo korzystają. Informacje te są przechowywane z zachowaniem takich samych standardów bezpieczeństwa jak dane osobowe. Mając dostęp do Internetu mogą Państwo skorzystać z serwisów pozwalających na wyłączenie mechanizmu plików cookies. Tak zbierane informacje będą wykorzystywane w sposób nie naruszający prawa do prywatności. Funkcjonowanie cookies przynosi jednak korzyści w postaci lepszego dostosowania Serwisu do Państwa wymagań i potrzeb.

Polski
Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*