Dla inwestorów

Orange Polska jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Polsce.
Działa we wszystkich segmentach rynku telekomunikacyjnego.


Na koniec roku 2015, z usług Orange Polska korzystało ponad 23 mln klientów różnych usług (telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej, usług szerokopasmowego dostępu do internetu oraz usług telewizyjnych) . Na koniec 2015 roku przychody Orange Polska wyniosły 11.8 mld zł, przy marży EBITDA na poziomie 29,7% i organicznych przepływach pieniężnych netto w wysokości 952 mln zł.

Posiadamy największą w Polsce infrastrukturę techniczną, wspierającą świadczenie kluczowych usług.
Strategia

Strategia

W dniu 15 lutego 2016 Orange Polska opublikowała wyniki roczne 2015 oraz nowy średniookresowy plan działań.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją >
Historia

Historia

Od państwowego monopolisty do silnej, wiodącej pozycji we wszystkich podstawowych segmentach rynku.

Więcej o historii firmy >
Polski
Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*

Podstawowe dane

Przychody

(w milionach zł)

Skorygowana EBITDA

(w milionach zł)