Dla inwestorów

Orange Polska S.A. zwołuje i przeprowadza Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych oraz dobrymi praktykami w zakresie komunikacji z akcjonariuszami. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawiciela. Obrady Walnego Zgromadzenia są transmitowane w czasie rzeczywistym – link do transmisji jest dostępny na stronie orange-ir.pl/agm/agm/2020 w oknie ‘Relacja z WZA’.

WZA

tytuł
pdf
RB 55-2009 Uchwały WZA
Materiały na WZA w dn. 23.04.2009
RB 47-2009 Projekty uchwał na WZA
RB 43-2009 Termin WZA

NWZA

tytuł
pdf
RB 190-2008 Termin NWZA
RB 1-2009 Projekty uchwał NWZA
Materiały na NWZA w dn. 16.01.2009
RB 6-2009 Uchwały NWZA
 
Polski
Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*

Relacja z WZA


- WZA Orange Polska SA
 
Transmisja z obrad WZA Orange Polska 17/06/2020