Dla inwestorów

Orange Polska S.A. zwołuje i przeprowadza Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych oraz dobrymi praktykami w zakresie komunikacji z akcjonariuszami. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawiciela. Obrady Walnego Zgromadzenia są transmitowane w czasie rzeczywistym – link do transmisji jest dostępny na stronie orange-ir.pl/agm/agm/2020 w oknie ‘Relacja z WZA’.

WZA

tytuł
pdf
31/2011 Termin WZA
32/2011 Projekty uchwał WZA
Materiały WZA
Dokumenty Rady Nadzorczej na WZA
Uchwały WZA

NWZA

tytuł
pdf
RB 103/2011 Termin NWZA
RB 104/2011 Projekty uchwał NWZA
Materiały NWZA
RB 114-2011 Zmiany w Radzie Nadzorczej TP S.A. będące przedmiotem głosowania na NWZA
117-2011 Treść uchwał podjętych przez NWZA
 
Polski
Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*

Relacja z WZA


- WZA Orange Polska SA
 
Transmisja z obrad WZA Orange Polska 17/06/2020