Dla inwestorów

Orange Polska S.A. zwołuje i przeprowadza Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych oraz dobrymi praktykami w zakresie komunikacji z akcjonariuszami. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawiciela. Obrady Walnego Zgromadzenia są transmitowane w czasie rzeczywistym – link do transmisji jest dostępny na stronie orange-ir.pl/agm/agm/2020 w oknie ‘Relacja z WZA’.

WZA

tytuł
pdf
36/2012 Ogłoszenie o zwołaniu WZA
37/2012 Projekty uchwał WZA
Raport Roczny TPSA za 2011 rok
Skonsolidowany Raport Roczny Grupy TP za 2011 rok
Ocena sprawozdań TP za rok 2011
Ocena sprawozdań Grupy TP za rok 2011
Raport Rady Nadzorczej oraz Komitetów z działalności w roku 2011
Ocena sytuacji Grupy TP w roku 2011
Pytania dotyczące WZA
Kandydatury do RN TP S.A.
Materiały na WZA
Uchwały podjęte przez WZA

NWZA

tytuł
pdf
 
Polski
Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*

Relacja z WZA


- WZA Orange Polska SA
 
Transmisja z obrad WZA Orange Polska 17/06/2020