Dla inwestorów

Orange Polska S.A. zwołuje i przeprowadza Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych oraz dobrymi praktykami w zakresie komunikacji z akcjonariuszami. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawiciela. Obrady Walnego Zgromadzenia są transmitowane w czasie rzeczywistym – link do transmisji jest dostępny na stronie orange-ir.pl/agm/agm/2020 w oknie ‘Relacja z WZA’.

WZA

Tytuł
pdf
Ogłoszenie o zwołaniu WZA
Projekty uchwał WZA
Kandydatury do Rady Nadzorczej
Raporty Rady Nadzorczej
Materiały na WZA w dn. 10.04.2014r.
Uchwały WZA - raport bieżący 27/2014

NWZA

Tytuł
pdf
Polski
Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*

Relacja z WZA


- WZA Orange Polska SA
 
Transmisja z obrad WZA Orange Polska 17/06/2020