Dla inwestorów

WZA

Orange Polska S.A. zwołuje i przeprowadza Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych oraz dobrymi praktykami w zakresie komunikacji z akcjonariuszami. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawiciela. Obrady Walnego Zgromadzenia są transmitowane w czasie rzeczywistym – link do transmisji jest dostępny na stronie orange-ir.pl/agm/agm/2020 w oknie ‘Relacja z WZA’.

WZA

tytuł
pdf
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orange Polska S.A.
Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.
Rezygnacja osób nadzorujących.
Kandydatury do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.
Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej, dla których WZA w dniu 20 kwietnia 2018 roku będzie głosowało w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Orange Polska prezentacja Zarządu 2018
WZA Materiały
WZA Pełnomocnictwo

NWZA

tytuł
pdf
Polski
Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*

Relacja z WZA


- WZA Orange Polska SA
 
Transmisja z obrad WZA Orange Polska 17/06/2020