Dla inwestorów

AGM

Orange Polska S.A. zwołuje i przeprowadza Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych oraz dobrymi praktykami w zakresie komunikacji z akcjonariuszami. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawiciela. Obrady Walnego Zgromadzenia są transmitowane w czasie rzeczywistym – link do transmisji jest dostępny na stronie orange-ir.pl/agm/agm/2020 w oknie ‘Relacja z WZA’.

WZA

tytuł
pdf
Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA.
Powołanie osób nadzorujących Orange Polska.
Treść uchwał podjętych przez WZA w dniu 24 kwietnia 2019 roku.
Materiały na WZA Orange Polska - 24.04.2019
Lista osób pełniących funkcje członków Zarządu i RN w 2018
Pełnomocnictwo do reprezentowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Prezentacja Orange Polska dot. ładu korporacyjnego - WZA 2019
Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orange Polska S.A.

NWZA

tytuł
pdf
Polski
Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*

Relacja z NWZA


- NWZA Orange Polska SA
 
Transmisja z obrad NWZA Orange Polska 27/08/2020