Dla inwestorów

AGM

Orange Polska S.A. zwołuje i przeprowadza Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych oraz dobrymi praktykami w zakresie komunikacji z akcjonariuszami. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawiciela. Obrady Walnego Zgromadzenia są transmitowane w czasie rzeczywistym – link do transmisji jest dostępny na stronie orange-ir.pl/agm/agm/2020 w oknie ‘Relacja z WZA’.

WZA

tytuł
pdf
RODO WZA
Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA.
Powołanie osób nadzorujących Orange Polska.
Treść uchwał podjętych przez WZA w dniu 17 czerwca 2020 roku.
Materiały na WZA Orange Polska - 17 czerwca 2020
Lista osób pełniących funkcje czł. Zarządu i RN w 2019
Pełnomocnictwo WZA
Ogłoszenie WZA
Projekt uchwały WZA

NWZA

tytuł
pdf
RODO NWZA
Materiały na NWZA Orange Polska – 27 sierpnia 2020
Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orange Polska S.A.
Polski
Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*

Relacja z NWZA


- NWZA Orange Polska SA
 
Transmisja z obrad NWZA Orange Polska 27/08/2020