Dla inwestorów


Kalendarium

18 stycznia – 17 lutego 2021
OPL: okres zamknięty przed publikacją wyników za 2020 rok
 
17 lutego 2021
Raport roczny za 2020 r.
 
17 lutego 2021
Skonsolidowany raport roczny za 2020 r.
 
18 lutego 2021
Prezentacja wyników za 2020 r.
 
 
Polski
Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*

Kalendarz IR

18 lutego 2021
Prezentacja wyników za 2020 rok

Webcast Telekonferencja