Dla inwestorów

Czyste środowisko

Firma nie pozostaje obojętna na globalne wyzwania dotyczące ochrony środowiska naturalnego i jego zasobów. Jako dostawca usług teleinformatycznych w znaczący sposób przyczynia się do zmniejszenia niekorzystnego wpływu biznesu na środowisko, włączając do swojej działalności biznesowej wszelkie formy aktywności na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej i szacunku do środowiska. Poprzez swoją działalność upowszechniamy rozwiązania tj. e-dokumenty, tele- i wideokonferencje. Z e-faktury korzysta już ponad 4 mln klientów. Intensywny rozwój oznacza także szybkie starzenie się produktów, co stawia branżę przed problemem utylizacji wycofywanych z użytku urządzeń i zachęca do myślenia o ekoefektywności. Firma uruchomiła serwis www.orangerecykling.pl, który umożliwia wygodną odsprzedaż niepotrzebnych telefonów komórkowych. Serwis jest dostępny dla wszystkich, nie tylko dla naszych klientów, a oferta skupu obejmuje około 2 tys. różnych modeli telefonów komórkowych. Dodatkowo Orange zaangażował się w program edukacyjny dla szkół „Ekoszkoły”, w którym promuje ekologiczne zachowania wśród dzieci i młodzieży.


Dodatkowo firma poddaje oferowane przez nią urządzenia procesowi odnowy (refurbishment). Dzięki temu produkty, które nie znajdują się jeszcze na końcu cyklu swojego życia, są ponownie wprowadzane na rynek. W ofercie firmy można też kupić po preferencyjnych cenach „odnowione” telefony.


Firma przykłada dużą wagę do tego, by minimalizować wpływ na środowisko, dlatego kilka lat temu zapoczątkowała projekt „Green IT”, który obejmuje całościowe ekoefektywne podejście do użytkowania i budowy środowiska IT m.in. wirtualizacji zasobów, konsumpcji energii, metod drukowania.


Firma efektywnie gospodaruje zasobami naturalnymi – monitoruje zużycie energii i innych zasobów, zwłaszcza wody i papieru, a także emisję dwutlenku węgla.

Polski
Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*