Dla inwestorów

zarzad

Zarząd Orange Polska składa się obecnie z 8 członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez Radę Nadzorczą. Kadencja członków Zarządu trwa 3 lata.

Szczegółowy opis uprawnień Zarządu znajdziesz w Regulaminie Zarządu .

Polski
Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*