Dla inwestorów

Komitet Audytowy

Skład komitetu

John Russell Houlden – Przewodniczący
Monika Nachyła, dr Maria Pasło-Wiśniewska i Marc Ricau, Jean-Michel Thibaud - członkowie

Główne zadania Komitetu

  • Doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej Orange Polska w kwestiach właściwego zastosowania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej a także kontroli wewnętrznej (w tym zarządzania ryzykiem) w Grupie Orange.

  • Współpraca z biegłymi rewidentami Grupy.

Szczegółowy opis zadań znajdziesz w Regulaminie Komitetu .

Sprawozdania roczne Komitetu Audytowego Orange Polska S.A.

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytowego w 2019

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytowego w 2018

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytowego w 2017

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytowego w 2016

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytowego w 2015

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytowego w 2014

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytowego w 2013

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytowego w 2012

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytowego w 2011

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytowego w 2010

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytowego w 2009

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytowego w 2008

Polski
Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*