Dla inwestorów

raportowanie osiągnięć

W ramach zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu w naszej firmie, cyklicznie przygotowujemy Raport CSR, w którym staramy się przedstawić całościowy obraz naszych oddziaływań ekonomicznych, społecznych i środowiskowych.

Raporty CSR opracowujemy w odniesieniu do kluczowych szans i wyzwań zrównoważonego rozwoju w branży teleinformatycznej, zdefiniowanych na podstawie dokumentów strategicznych, tj.: „Wizja 2050” World Business Counsil for Sustainable Development, Wyzwania dla branży ICT według SAM, Raport Global e-Sustainability Initiative, Raport Europa 2020, Raport Polska 2030.

przeglądaj Raport Zintegrowany za rok 2018 (w PDF, 5 MB)

przeglądaj Raport Zintegrowany za rok 2017 (w PDF, 5 MB)

przeglądaj Raport Zintegrowany za rok 2016 (w PDF, 6 MB)

przeglądaj raport CSR za rok 2015 (w PDF, 3 MB)

przeglądaj raport CSR za rok 2014 (w PDF, 7 MB)

przeglądaj raport CSR za rok 2013 (w PDF, 5 MB)

przeglądaj raport CSR za rok 2012 (w PDF, 7 MB)

przeglądaj raport CSR za rok 2011 (w PDF, 8 MB)

przeglądaj raport CSR za lata 2007-2010 (w PDF, 2.8 MB)

Polski
Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*