Dla inwestorów

Integracja cyfrowa


Orange Polska aktywnie angażuje się w budowę sieci internetowej z wykorzystaniem funduszy UE. Wspólnie z samorządami zbudowaliśmy sieci szkieletowe w woj. lubuskim i pomorskim, w Polsce Wschodniej. Równolegle z realizacją inwestycji prowadzimy akcje informacyjno-edukacyjne na temat możliwości, jakie daje nowa sieć. Powszechny i łatwy dostęp do internetu daje też możliwość wyrównywania szans życiowych oraz uaktywnienia potencjału różnych grup społecznych. Nowe technologie stwarzają szansę na podniesienie jakości życia osób z niepełnosprawnościami. W telefonii stacjonarnej firma oferuje dla osób z niepełnosprawnościami 50% ulgę w abonamencie w wybranych planach taryfowych oraz 50% ulgę na przyłączenie do sieci. Staramy się, aby oferowane usługi były dostępne dla wszystkich klientów. Wśród swoich salonów wytypowaliśmy ponad 150 placówek, które dodatkowo przystosowaliśmy do potrzeb klientów z niepełnosprawnościami. Takie placówki znalazły się w każdym mieście na prawach powiatu, w którym firma ma salony sprzedaży.


Od ponad 2 lat firma współpracujemy z Fundacją Widzialni w kwestii dostępności własnej strony internetowej dla klientów z niepełnosprawnościami, ale także wspierając promocję idei dostępności w Polsce. Dzięki wsparciu firmy dla działań Fundacji powstało pierwsze w Polsce opracowanie dotyczące tworzenia stron www zgodnie ze światowym standardem WCAG 2.0. „Podręcznik Dobrych Praktyk”. Jednym z wyzwań, w zakresie integracji cyfrowej jest zachęcenie osób starszych do korzystania z nowych technologii. Fundacja Orange opracowała materiały edukacyjne i prowadzi kursy dla osób starszych w zakresie obsługi komputera i internetu, a poprzez program wirtualnych wywiadów on-line „Spotkania z pasjami” zachęca starsze osoby do korzystania z sieci.


Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu to przede wszystkim przedsięwzięcia niwelujące bariery społeczne w dostępie do wiedzy, kultury i edukacji zdobywanej za pomocą form nowoczesnej komunikacji. Fundacja Orange w centrum swojej uwagi stawia szczególnie dzieci i młodzież. Poprzez twórcze inicjatywy zachęca młodych do zdobywania wiedzy, udziału w kulturze, budowania społeczności przy wykorzystaniu internetu i nowych technologii, dzięki czemu wzmacniają swoje e-kompetencje i świadomość zagrożeń w sieci. Szkołom Orange zapewnia, w ramach programu Edukacja z internetem dostęp do szerokopasmowego Internetu na preferencyjnych warunkach. Aktualnie z promocji tej korzysta 10 tys. placówek, w których uczy się ponad 4 mln dzieci i młodzieży. Dzięki firmie ponad 3,5 tys. placówek bibliotecznych otrzymuje bezpłatny dostęp do internetu oraz wsparcie w prowadzeniu projektów z zakresu cyfrowej edukacji w ramach programu Orange dla bibliotek. By ułatwić mieszkańcom małych społeczności dostęp do informacji, wiedzy i technologii, w 76 miejscowościach Orange utworzył multimedialne Pracownie Orange. Są one otwarte dla wszystkich, nie tylko jako miejsce rozwijania cyfrowych kompetencji, ale także jako przestrzeń spotkań, w której są realizowane projekty integrujące lokalną społeczność.


W ramach programu edukacji kulturalnej Akademia Orange Fundacja wsparła także realizację 46 inicjatyw, w których udział wzięło ok.5 tys. dzieci i młodzieży w całej Polsce, aktywnie wzmacniając swoje cyfrowe kompetencje poprzez używanie nowych mediów projektach kulturalnych. W 2014 roku firma ogłosiła też nowy program dla społeczności, w którym zwraca uwagę na aktywność sportową dzieci i młodzieży – Kluby Sportowe Orange. W 2015 roku firma planuje stworzyć 100 takich lokalnych klubów, wyposażyć je w niezbędny sprzęt i zapewnić wsparcie edukacyjne i technologiczne.

Polski
Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*