Dla inwestorów

Ciekawy zespół

Orange Polska to ponad 18 tys. osób w całym kraju. Firma dużą wagę przywiązuje do tego, aby zapewnić pracownikom równe traktowanie, jasne kryteria oceny i awansu, możliwość rozwoju zawodowego i osobistego, dobre i bezpieczne warunki pracy. W Orange Polska prowadzone są regularne badania opinii pracowników oraz dialog ze związkami zawodowymi.


Firma propaguje wśród pracowników wiedzę na temat wartości, etyki i społecznej odpowiedzialności. Każdy pracownik zobowiązany jest do znajomości Kodeksu Etycznego Orange Polska oraz odbycia szkolenia w zakresie etyki w biznesie.


Bardzo ważny jest dla firmy równy dostęp do stanowisk, bez względu na płeć czy wiek, począwszy od procesu rekrutacji pracownika aż po jego rozwój zawodowy. Istotnym wyzwaniem dla Orange Polska jest promowanie aktywności zawodowej kobiet, ich rozwoju zawodowego i zwiększenia liczby obejmowanych stanowisk kierowniczych. Firma współpracuje w międzynarodowym środowisku w tym zakresie, uczestniczy w pracach Platformy Wymiany Wiedzy i Doświadczeń działającej przy Komisji Europejskiej, jest sygnatariuszem Karty Różnorodności (ang. Diversity Charter) oraz od 2012 roku jest Opiekuna Karty Różnorodności w Polsce. W firmie działa też program „Zdrowie na TAK” – skierowany do pracowników z niepełnosprawnościami, zapewniający im dodatkowe wsparcie.


Orange prowadzi wiele programów szkoleniowych, których celem jest rozwój kompetencji i odpowiednie przygotowanie pracowników do realizacji strategicznych wyzwań firmy. Firma dba o bezpieczeństwo pracowników, ich zdrowie, godną emeryturę. Zapewnia profilaktykę zdrowotną, promuje też aktywność sportową pracowników, a w trudnych sytuacjach życiowych oferuje pomoc i wsparcie.


Program wolontariatu pracowniczego w Orange Polska należy do największych i najlepszych programów w Polsce. Wolontariusze angażują się w dobroczynne inicjatywy w całej Polsce. Fundacja Orange zachęca i przygotowuje ich do dzielenia się wiedzą, kompetencjami z innymi angażując ich w prowadzenie zajęć dla seniorów z podstaw obsługi komputera i internetu, lekcje o bezpiecznym internecie w szkołach czy tworzenie w szpitalach kolorowych świetlic dla dzieci. Firma wspiera także ich własne pomysły na pomaganie lokalnym społecznościom poprzez system grantów.

Polski
Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*