Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 114/2013 Drugie zawiadomienie TP S.A. o połączeniu - Orange Polska

114/2013 Drugie zawiadomienie TP S.A. o połączeniu - Orange Polska

ZAWIADOMIENIE ZARZĄDU TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ O ZAMIARZE POŁĄCZENIA Z INNYMI PODMIOTAMI

Na podstawie art. 504 w zw. z art. 4021 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, Zarząd Telekomunikacji Polskiej Spółka Akcyjna informuje, że Telekomunikacja Polska S.A., jako spółka przejmująca zamierza połączyć się z następującymi spółkami:

  • Orange Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Twarda 18 lok. 25.42, 00-105 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380943, jako spółką przejmowaną, oraz
  • Polska Telefonia Komórkowa – Centertel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006107, jako spółką przejmowaną.

Plan połączenia został ogłoszony w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy” nr 178 dnia 13 września 2013 roku.

Z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 powołanej ustawy - Kodeks spółek handlowych, akcjonariusze mogą zapoznawać się w sposób określony w tej ustawie w biurowcu Telekomunikacji Polskiej S.A. przy Alejach Jerozolimskich 160 w Warszawie w Biurze Prawnym, w każdy dzień powszedni do dnia podjęcia uchwały łączeniowej włącznie, w godzinach od 9 do 16.

 

Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem drugim.

 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*