Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Wiadomości prasowe > Informacja na temat wpływu nowej Umowy Społecznej na wynik finansowy za 4 kwartał 2017

Informacja na temat wpływu nowej Umowy Społecznej na wynik finansowy za 4 kwartał 2017

W nawiązaniu do informacji zawartych w Raporcie Bieżącym 26/2017 Orange Polska informuje, że wynik EBITDA za 4 kwartał 2017 roku zostanie skorygowany o  196 mln zł  z tytułu Umowy Społecznej na lata 2018-2019 oraz ostatecznego rozliczenia Umowy Społecznej na lata 2016-2017.

 

Na tę kwotę będzie się składać:

1.       obciążenie w kwocie 200 mln zł ujęte w pozycji koszty rozwiązania stosunku pracy oraz

2.       jednorazowe pomniejszenie kosztów pracy w kwocie 4 mln zł.

 

Kwota ujęta w kosztach rozwiązania stosunku pracy wyliczona została dla maksymalnej liczby pracowników, którzy mogą odejść z firmy w ramach nowej Umowy Społecznej, i przewidywanej struktury stażu pracy tych pracowników, a także uwzględnia pewne dodatkowe benefity.

 

Na pomniejszenie kosztów pracy (o 4 mln zł) składa się:

·         rozwiązanie rezerw aktuarialnych w kwocie 25 mln zł oraz

·         dodatkowe zobowiązania socjalne, które stanowiły integralną część wynegocjowanego planu optymalizacji zatrudnienia, w łącznej wysokości 21 mln zł.

 

Kwota 196 mln zł zostanie zaksięgowana poniżej skorygowanego zysku EBITDA i nie wpłynie na prognozę skorygowanego zysku EBITDA na rok 2017, która zgodnie z informacją zawartą w Raporcie Bieżącym 22/2017 wynosi około 3,0 mld zł.

 

W grudniu ubiegłego roku Zarząd Orange Polska podpisał ze związkami zawodowymi Umowę społeczną na lata 2018 -2019, która określa m.in. pakiet finansowy dla odchodzących z firmy pracowników oraz wielkość odejść dobrowolnych w najbliższych dwóch latach. W ramach tej umowy z pakietu odejść dobrowolnych będzie mogło skorzystać 2680 pracowników. Każdorazowo po zawarciu Umowy Społecznej na kolejne lata, tworzone są rezerwy na związane z nią koszty, uwzględniające maksymalny limit odejść dobrowolnych i benefity dla odchodzących.

 

 

Orange Polska podaje informacje na temat wpływu nowej Umowy Społecznej na wynik finansowy za 4 kwartał 2017 do publicznej wiadomości, aby wszystkie podmioty, w tym analitycy i inwestorzy, mogły uwzględnić ją w swoich analizach. 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*