Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Wiadomości prasowe > Orange Polska ogłasza wzmocnienie komitetu wykonawczego i sukcesję wewnętrzną na stanowisku osoby odpowiedzialnej za finanse (CFO)

Orange Polska ogłasza wzmocnienie komitetu wykonawczego i sukcesję wewnętrzną na stanowisku osoby odpowiedzialnej za finanse (CFO)

 

W dniu 19 marca 2020 roku Prezes Zarządu Orange Polska, Jean-François Fallacher, powziął następujące decyzje odnośnie zmian w składzie Komitetu Wykonawczego Spółki:

·   Jacek Kunicki został powołany na stanowisko Dyrektora Wykonawczego odpowiedzialnego za Finanse

·  Zmienił się zakres odpowiedzialności Macieja Nowohońskiego jako Członka Zarządu. Będzie on teraz odpowiadał za Rynek Hurtowy oraz Sprzedaż Nieruchomości (wcześniej był odpowiedzialny za finanse a od 6 lutego 2020 r. również za rynek hurtowy).

Zmiany zostały dokonane ze skutkiem od dnia 31 marca 2020 r.

Decyzja o mianowaniu Jacka Kunickiego na stanowisko Dyrektora Wykonawczego jest następstwem dzisiejszego posiedzenia Rady Nadzorczej Orange Polska które z powodu zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 odbyło się w sposób całkowicie zdalny. Agenda posiedzenia przewidywała głosowanie nad nominacją Jacka Kunickiego na Członka Zarządu jednak zgodnie z polskim prawem nie mogło się ono odbyć z powodu braku fizycznej obecności członków Rady Nadzorczej.

Maciej Witucki, Przewodniczący Rady Nadzorczej Orange Polska, powiedział: „Niestety okoliczności sprawiły, że dzisiejsze posiedzenie Rady Nadzorczej musiało się odbyć zdalnie, co nie pozwalało na głosowanie punktu na agendzie dotyczącego nominacji Jacka Kunickiego na Członka Zarządu. Jednakże, z toku dyskusji było dla mnie jasne, że intencją Rady Nadzorczej jest poparcie tej nominacji na kolejnym posiedzeniu, na którym będzie możliwa fizyczna obecność. Ja osobiście popieram tę nominację.”

Jean-François Fallacher powiedział: „Chciałbym złożyć gratulacje Maciejowi oraz Jackowi. Maciej przez ostatnie sześć lat z powodzeniem kierował finansami Orange Polska podczas wdrażania strategii oraz powrotu Spółki do wzrostu. Stał również za znaczącym przyspieszeniem sprzedaży nieruchomości w ramach transformacji majątku spółki. Teraz Maciej w pełni przejmie odpowiedzialność za obszar hurtu, który obejmie także analizę nowych możliwości biznesowych (np. projekt Fibreco). Będzie również w dalszym ciągu odpowiedzialny za sprzedaż nieruchomości. Nominacja Jacka na stanowisko szefa finansów jest naturalną sukcesją wewnętrzną i uznaniem jego kompetencji. Przez ostatnie sześć lat Jacek jako Dyrektor Kontrolingu blisko współpracował z Maciejem oraz pozostałym członkami Zarządu, co skutecznie zapewnia płynne przekazanie obowiązków w obszarze finansów. Poprzednie doświadczenie Jacka jako Dyrektora Relacji Inwestorskich będzie dodatkowym atutem w jego nowej roli. Jestem przekonany że nasz Zarząd będzie teraz silniejszy również w obliczu prac nad nową strategią Orange Polska.”

Jacek Kunicki (ur. 1979) jest związany z Orange Polska od 2003r. W tym czasie pełnił różne funkcje menedżerskie o rosnącym zakresie odpowiedzialności w obszarze finansów, w tym funkcję Dyrektora Relacji Inwestorskich w latach 2010-2014 oraz Dyrektora Kontrolingu Grupy Orange Polska od roku 2014. Jacek Kunicki zasiada w radach nadzorczych spółek Networks! oraz Teltech, wchodzących w skład Grupy Orange Polska. Przed dołączeniem do zespołu Orange pracował w finansach operatora telekomunikacyjnego Energis Polska. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie. Posiada tytuł MBA z Oxford Brookes University.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*