Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 16-2020 Rada Nadzorcza Orange Polska powołała pana Juliena Ducarroz na stanowisko Prezesa Zarządu Orange Polska oraz pana Jacka Kunickiego na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansów.

16-2020 Rada Nadzorcza Orange Polska powołała pana Juliena Ducarroz na stanowisko Prezesa Zarządu Orange Polska oraz pana Jacka Kunickiego na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansów.

RAPORT BIEŻĄCY 16/2020

Na podstawie § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A.(„Orange Polska”) informuje o powołaniu osób zarządzających.

W dniu 21 lipca 2020 roku: Rada Nadzorcza Orange Polska powołała pana Juliena Ducarroz na stanowisko Prezesa Zarządu Orange Polska oraz pana Jacka Kunickiego na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansów. Pan Julien Ducarroz obejmie stanowisko od dnia 1 września 2020 r.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*