Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 17-2020 Mariusz Gaca przyjął propozycję objęcia funkcji Prezesa Zarządu Orange Moldova i z dniem 31 października 2020 r. odejdzie ze stanowiska w Zarządzie Orange Polska.

17-2020 Mariusz Gaca przyjął propozycję objęcia funkcji Prezesa Zarządu Orange Moldova i z dniem 31 października 2020 r. odejdzie ze stanowiska w Zarządzie Orange Polska.

RAPORT BIEŻĄCY 17/2020

Na podstawie § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A.(„Orange Polska”) informuje, że Mariusz Gaca zaakceptował propozycję nominacji na Prezesa Zarządu Orange Moldova i odejdzie z Zarządu Orange Polska z dniem 31 października 2020 r.

Mariusz Gaca przyjął propozycję objęcia funkcji Prezesa Zarządu Orange Moldova i z dniem 31 października 2020 r. odejdzie ze stanowiska w Zarządzie Orange Polska.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*