Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 22-2020 Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 27 sierpnia 2020 roku.

22-2020 Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 27 sierpnia 2020 roku.

RAPORT BIEŻĄCY 22/2020

Na podstawie § 19 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A.(„Orange Polska”, „Spółka”) przekazuje niniejszym treść uchwał, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 sierpnia 2020 roku.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*