Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 27-2020 Orange Polska kupuje 100% udziałów w spółce Craftware w celu wzmocnienia swojej działalności na rynku klientów biznesowych poprzez ekspozycję na szybko rozwijający się rynek rozwiązań CRM

27-2020 Orange Polska kupuje 100% udziałów w spółce Craftware w celu wzmocnienia swojej działalności na rynku klientów biznesowych poprzez ekspozycję na szybko rozwijający się rynek rozwiązań CRM

RAPORT BIEŻĄCY 27/2020

Na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej „Rozporządzenie MAR”), Zarząd Orange Polska S.A. („Orange Polska”, „Spółka”) informuje, że w dniu 7 grudnia 2020 r. BlueSoft, spółka w 100% zależna od Orange Polska, zawarła umowę („Umowa”), na podstawie której przejmie 100% udziałów w spółce Craftware sp. z o.o. (“Craftware”).

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*