Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 28-2020 Zmiana terminu przekazania raportów rocznych za 2020 rok

28-2020 Zmiana terminu przekazania raportów rocznych za 2020 rok

RAPORT BIEŻĄCY 28/2020

Na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A. informuje, że skonsolidowany raport roczny za 2020 rok i raport roczny za 2020 rok zostaną przekazane do wiadomości publicznej w dniu 17 lutego 2021 roku.

 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*