Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 7/2011 Rezygnacja osoby zarządzajacej - Orange Polska

72011 Rezygnacja osoby zarzdzajacej Orange Polska

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”, „Spółka”) informuje o rezygnacji Członka Zarządu.


Jacques de Galzain przejmie obowiązki od Członka Zarządu ds. Finansowych – Rolanda Dubois

W dniu 14 stycznia 2011 r., po prawie trzy letniej obecności w Zarządzie TP S.A. i zbliżając się do końca swojej kadencji, Pan Roland Dubois zdecydował się na rezygnację z funkcji Członka Zarządu TP S.A. ds. Finansów (Chief Financial Officer). Od dnia 17 stycznia 2011 r., jego obowiązki zostaną przekazane Panu Jacques de Galzain - Dyrektorowi Wykonawczemu Grupy TP ds. Finansów, który od ponad roku pełni funkcję członka Zarządu ds. finansowych w PTK Centertel.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*