Dla inwestorów

2018

Prezentacja - zmiany w raportowaniu od 1 kw. 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Skonsolidowane wyniki 1 kw. 2018

Skonsolidowane wyniki 1 półrocze 2018

Skonsolidowane wyniki 3 kw. 2018

Skonsolidowane wyniki roczne 2018

Góra strony