Dla inwestorów

2019

Prezentacja dotycząca wdrożenia MSSF 16

Skonsolidowane wyniki 1 kw. 2019

Annual General Meeting

Skonsolidowane wyniki 1 półrocze 2019

Skonsolidowane wyniki 3 kw. 2019

Skonsolidowane wyniki roczne 2019

Góra strony