Dla inwestorów

Kurs akcji

Wynagrodzenie akcjonariuszy

 

W dniu 20 lutego 2018, Spółka w raporcie bieżącym (nr. 4/2018) poinformowała, iż Zarząd nie będzie rekomendował wypłacania dywidendy w 2018 roku (zgodnie z tym, co zapowiedziano przy prezentacji strategii we wrześniu 2017 roku).

Czytaj więcej >
Polski
Góra strony

Kalendarz IR

18 lutego 2021
Prezentacja wyników za 2020 rok

Webcast Telekonferencja

Podstawowe dane za rok 2019

Przychody

Skorygowana EBITDA

Marża EBITDA

Nakłady inwestycyjne