Dla inwestorów

Globalne Kwity Depozytowe (GDR)

 

RB 25/2015 Zakończenie notowań GDR-ów Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie

 


 

Orange Polska S.A. Announcement of delisting of global depositary receipts

 


 

Orange Polska S.A. Anouncement of delisting of GLOBAL DEPOSITARY RECEIPTS

 


 

 

Wypowiedzenie umowy depozytowej

 


 

W listopadzie 1998 roku, Telekomunikacja Polska (obecnie Orange Polska) postanowiła zwiększyć kapitał na rynku międzynarodowym i skorzystała z zaproponowanego przez Bank of New York programu Globalnych Kwitów Depozytowych.

Sponsorowany program Kwitów Depozytowych jest najprostszym sposobem podniesienia atrakcyjności akcji dla inwestorów międzynarodowych przez emitenta, z następujących względów:

  • Jako przenoszalne papiery wartościowe, GDR-y są zwykle denominowane w USD, a wypłata dywidendy następuje także w USD.
  • GDR-y umożliwiają przezwyciężenie przeszkód, jakie w nabywaniu i posiadaniu papierów wartościowych poza rynkiem lokalnym mogą napotykać fundusze powiernicze, fundusze emerytalne czy inne instytucje finansowe.
  • Wyeliminowane zostają opłaty za przechowywanie walorów.
  • Płynność GDR-ów jest taka sama jak płynność odpowiadających im akcji, gdyż walory te są w pełni wymienne między sobą.
  • Dywidendy i inne wypłaty pieniężne podlegają przeliczeniu na USD po bardzo konkurencyjnym kursie wymiany.

Poprzez program GDR, TP SA (obecnie Orange Polska SA) uzyskała dostęp do kapitału na rynku amerykańskim bez konieczności rejestrowania akcji przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Akcje firmy pozostają także w obrocie publicznym na Giełdzie Londyńskiej, gdzie wartość jednej akcji jest równa wartości jednego GDR.

W przypadku dalszych pytań dotyczących Globalnych Kwitów Depozytowych prosimy o kontakt z następującymi osobami:

Orange Polska: 
 Leszek Iwaszko – Dyrektor Relacji Inwestorskich
Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa,
e-mail: leszek.iwaszko@orange.com

Bank of New York Mellon:
Sławomir Soltowski
The Bank of New York Mellon
101 Barclay Street, New York, NY 10286 USA
e-mail: slawek.soltowski@bnymellon.com

Polski
Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*