Dla inwestorów

wynagrodzenie akcjonariuszy

Wypłaty dywidendy przez spółkę Telekomunikacja Polska S.A. (obecnie Orange polska S.A.):

Rok, za który wypłacono dywidendę

Wartość dywidendy brutto na jedną akcję

Dzień ustalenia prawa do dywidendy

Dzień wypłaty dywidendy

Całkowita wysokość dywidendy

1999

0,05 zł

14/07/2000

17/08/2000

70 000 000 zł

2000

Spółka nie wypłacała dywidendy

2001

Spółka nie wypłacała dywidendy

2002

0,10 zł

12/052003

5/06 2003

140 000 000 zł

2003

0,12 zł

19/05/2004

7/06/2004

168 000 000 PLN

2004

0,33 zł

19/05/2005

7/06/2005

462 000 000 zł

2005

1,00 zł

18/05/2006

5/06/2006

1 400 000 000 zł

2006

1,40 zł

25/05/2007

11/06/2007

1 960 000 000 zł

2007*

1,50 zł

21/05/2008

11/06/2008

2 053 159 861,50 zł

2008*

1,50 zł

18/06/2009

2/07/2009

2 003 473 531,50 zł

2009

1,50 zł

17/06/2010

1/07/2010

2 003 473 531,50 zł

20101,50 zł 22/06/2011 7/07/20112 003 473 531,50 zł
2011*1,50 zł

21/06/2012

5/07/2012

1 968 536 218,50 zł 

2012  0,50 zł27/06/2013 11/07/2013 656 178 739,50 zł 
2013  0,50 zł26/06/2014 10/07/2014 656 178 739,50 zł 
2014  0,50 zł25/06/2015 9/07/2015 656 178 739,50 zł 
2015  0,25 zł22/06/2016 7/07/2016 328 089 369,75 zł 
2016

Spółka nie wypłacała dywidendy

2017

Spółka nie wypłacała dywidendy

2018

Spółka nie wypłacała dywidendy

* Spółka przeprowadziła program skupu akcji własnych.

Polski
Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*