Dla inwestorów

Orange Polska jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Polsce.
Działa we wszystkich segmentach rynku telekomunikacyjnego.


Na koniec roku 2019, z usług Orange Polska korzystało 1.7 klientów pakietów konwergetnych (pakietu usług komórkowych i stacjonarnych), 15,3 mln klientów telefonii komórkowej, 3,1 mln klientów telefonii stacjonarnej i 2,6 mln klientów internetu stacjonarnego (rynek detaliczny). Na koniec 2019 roku przychody Orange Polska wyniosły 11,4 mld zł, przy marży EBITDAaL na poziomie 26.4%.

Grupa posiada największą infrastrukturę telekomunikacyjną w Polsce, świadcząc usługi głosowe i przesyłu danych w sieci stacjonarnej i komórkowej.
Strategia

Strategia

W dniu 4 września 2017 Zarząd Orange Polska przedstawił „Orange.one”: nowy plan strategiczny tworzenia długoterminowej wartości.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją >
Historia

Historia

Od państwowego monopolisty do silnej, wiodącej pozycji we wszystkich podstawowych segmentach rynku.

Więcej o historii firmy >
Polski
Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*

Podstawowe dane za rok 2019

Przychody

Skorygowana EBITDA

Marża EBITDA

Nakłady inwestycyjne