Dla inwestorów

nasze usługi

Usługi telefonii komórkowej

Orange Polska świadczy usługi telefonii komórkowej pod marką Orange na rzecz 16 milionów klientów, oferując szeroką gamę usług abonamentowych i przedpłaconych.

W zasięgu naszej sieci 4G/LTE znajduje się obecnie prawie cała ludność Polski, a technologia ta obsługuje ponad 60% mobilnej transmisji danych.

Nasza oferta usług abonamentowych jest oparta na nowatorskiej koncepcji segmentacji klientów według rodzaju najczęściej używanych usług (głosowych, tekstowych, przeglądarki internetowej) zamiast tradycyjnej segmentacji w zależności od wysokości rachunków. Dzięki temu możemy przedstawić każdemu klientowi najkorzystniejszą dla niego propozycję, dostosowując elementy oferty (telefon, pakiety minut, SMS i transmisji danych) do jego indywidualnych potrzeb. Jest to wyrazem strategii Orange Polska, która zakłada konkurowanie w oparciu o wyróżniki i jakość oferty, a nie wyłącznie pod względem ceny.

Oferta usług przedpłaconych Orange, zintegrowana pod marką „Orange na kartę”, opiera się na tej samej filozofii co w przypadku taryf abonamentowych, zapewniając klientom elastyczność w podziale doładowania pomiędzy minuty na rozmowy lub SMS/transmisję danych.

 


 

Dostęp szerokopasmowy i usługi telewizyjne

Orange Polska obsługuje 2 mln abonentów usług stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do internetu oraz ponad 0,7 mln klientów usług telewizyjnych.

Podstawowa usługa szerokopasmowego dostępu do internetu jest oferowana pod nazwą „neostrada”, przy czym dostępne są opcje o różnych prędkościach: od 10Mb/s do 80 Mb/s. Neostrada jest często łączona w pakiecie z ofertą usług telewizyjnych świadczonych poprzez transmisję satelitarną (DTH) lub sieć IP (IPTV).


 

Usługi telefonii stacjonarnej

Poprzez swoją ogólnopolską sieć Orange Polska świadczy tradycyjne usługi telefonii stacjonarnej na rzecz 3.9 mln abonentów. Oferta usług stacjonarnych obejmuje połączenia lokalne, międzystrefowe, międzynarodowe i do sieci komórkowych, oferowane w pakietach minut w ramach abonamentu lub płatne według czasu połączeń.


 

Oferta konwergentna „Orange Love”

Oferta konwergentna „Orange Love jest zdefiniowanym pakietem usług stacjonarnych i mobilnych, oferowanym po stałej, atrakcyjnej cenie. Pakiet podstawowy można za dopłatą rozszerzyć o kolejne karty SIM, większe prędkości dostępu w łączu światłowodowym czy dodatkowe programy telewizyjne. Co ważne, oferta Orange Love jest dostępna dla każdej technologii dostępu szerokopasmowego (światłowód lub kabel miedziany), a także w przypadku usługi LTE wykorzystywanej do użytku domowego.


 

Usługi przesyłu danych dla klientów biznesowych

Orange Polska jest głównym dostawcą usług dzierżawy łączy telekomunikacyjnych w Polsce, udostępniając dzierżawione linie analogowe i cyfrowe, ze znormalizowanymi pasmami teletransmisji. Najważniejszymi użytkownikami łączy dzierżawionych są inni operatorzy telekomunikacyjni, ministerstwa, instytucje finansowe oraz dostawcy usług internetowych.

Orange Polska oferuje klientom biznesowym szeroki portfel usług dla małych i średnich firm, a także zaawansowane rozwiązania dla korporacji.

Polski
Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*